• Professioneel Coach
  • Specialist stressmanagement en burnout
  • Regio Noord-Nederland

Voor werkgevers

Stress is de meest voorkomende beroepsziekte in Nederland. Maar liefst één miljoen werknemers lopen het risico op een burn-out of andere werkgerelateerde psychische aandoeningen. Grote kans dus dat u als werkgever hier al mee te maken heeft. Vaak is er sprake van langdurige uitval als uw werknemer eenmaal is uitgevallen door een burn-out. Het kan daarbij ook nog lang duren voordat een werknemer de juiste hulp krijgt, wat het herstel verder vertraagt. 

Met mijn bewezen aanpak slaag ik erin medewerkers weer in beweging te krijgen en de reïntegratie te bespoedigen. Daar waar andere hulpverleners niets meer konden doen, lukt het mij om werknemers volledig te laten reïntegreren.

Wat kunt u verwachten

Uw mensen zien mij, externe coach, als onafhankelijk, objectief en veilig. Ze durven zich daardoor open, eerlijk en kwetsbaar op te stellen.

Na het intakegesprek breng ik advies uit hoeveel gesprekken naar verwachting nodig zijn. Dit maakt dat de kosten bij aanvang bekend zijn.

Bij uw akkoord start ik de begeleiding.

Periodiek rapporteer ik over de voortgang. Inhoudelijk zal ik slechts informatie delen in een 3-gesprek tussen u als werkgever, de werknemer en ik als coach. Dit om de veiligheid richting de werknemer te kunnen blijven garanderen. 

Indien nodig en gewenst stem ik af met de betrokken arbo-arts, casemanager of andere betrokkenen. 

Opdrachtgevers