Voor werkgevers

Stress is de meest voorkomende beroepsziekte in Nederland. Maar liefst één miljoen werknemers lopen het risico op een burn-out of andere werkgerelateerde psychische aandoeningen.

Grote kans dus dat u als werkgever hier al mee te maken heeft. Vaak is er sprake van langdurige uitval als uw werknemer eenmaal is uitgevallen door een burn-out. Het kan daarbij ook nog lang duren voordat een werknemer de juiste hulp krijgt, wat het herstel verder vertraagt. 

Met mijn bewezen aanpak slaag ik erin medewerkers weer in beweging te krijgen en de reïntegratie te bespoedigen. Daar waar andere hulpverleners niets meer konden doen, lukt het mij om werknemers volledig te laten reïntegreren.

 


Preventie

Wat doet u aan preventie? 

Als een medewerker eenmaal is uitgevallen duurt het vaak lang voordat iemand weer volledig is gereïntegreerd. De doorlooptijden verschillen uiteraard per individueel geval, maar verzuim langer dan 3 maanden ligt snel op de loer. Daarom zou ik u adviseren om bij signalen van overmatige stress het gesprek met uw medewerker aan te gaan. Als u of uw medewerker meerdere signalen van overmatige stress herkent is het de moeite waard om deze serieus te nemen. Ik ga graag preventief aan de slag met uw medewerkers. Uitval wilt u niet, maar uw medewerker ook niet. De schuld en schaamte nemen toe wat ook weer stress-verhogend werkt. 

Met een aantal gesprekken kan ik al veel bereiken en vaak uitval voorkomen. 


Wat kunt u verwachten

Aanmelden

Uw medewerker meldt zich bij mij aan of u meldt uw medewerker bij mij aan. Aanmelden kan hier

Advies en akkoord

We starten met een intakegesprek waarin ik de situatie van uw medewerker in kaart breng en we samen de hulpvraag bepalen. Na het intakegesprek breng ik advies uit hoeveel gesprekken naar verwachting nodig zijn. Dit maakt dat de kosten bij aanvang bekend zijn.

Bij uw akkoord start ik de begeleiding. 

Traject

Ik spreek in de eerste fase bij voorkeur wekelijks af. We starten met het aanbrengen van rust en het op gang brengen van het (fysieke) herstel. Als het herstel op gang komt en we aan de slag zijn met het oefenen van nieuw gedrag zien we elkaar met wat langere tussenpozen. Op die manier heeft uw medewerker tijd om te oefenen en ook weer tegen nieuwe uitdagingen aan te lopen. Deze worden ingebracht in de gesprekken. 

Rapportage

Periodiek rapporteer ik over de voortgang. Inhoudelijk zal ik slechts informatie delen in een 3-gesprek tussen u als werkgever, de werknemer en ik als coach. Dit om de veiligheid richting de werknemer te kunnen blijven garanderen.

Indien nodig en gewenst stem ik af met de eventueel betrokken arbo-arts, casemanager of andere betrokkenen. 

Afronding

Aan het eind van ons traject zal de medewerker de bevindingen en inzichten verwerken in een terugvalpreventieplan. Dit helpt om duurzaam te herstellen. Indien gewenst bespreken we de inhoud met elkaar

Ik rond het traject met uw medewerker af en ik evalueer het traject met uw werknemer en met u als werkgever. 


Opdrachtgevers